hadrian

Konows gate 101 og 103, Oslo

Nylig detaljregulert

Konows gate 101 har et tomteareal på 1.027 m², Konows gate 103 har et tomteareal på 1.105 m². Tomtene ligger i skrånende terreng.

Tomtestørrelse

Ca. 2,1 daa

Antall boliger

20

Eiendommen

Se beskrivelse i prospektet


Oppgjørsform

Ved overtakelse


Fremdriftsplan 2021 - tentativt

 • Utsendelse prospekt og budinvitasjon
  April
 • Bud, forhandling og avtale
  April-mai
 • Overtakelse
  Juni
Konows gate 101, 0196 Oslo

Kontakt megler

---

Bli kontaktet

---


 

Flere eiendommer til salgs

 • Frognerveien 44

 • Grønlandsleiret 55 - godkjent rammetillatelse